Sánchez Marcos, F. (1981) “El apoyo de Cataluña a don Juan de Austria en 1668-69. ¿La hora de la periferia?-”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 1, pp. 127–165. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/39149 (Accessed: 18April2024).