[1]
J. Pallàs Villaronga, “El treball de les dones, entre la legalitat i la conveniència (segles XVII i XVIII)”, Pedralbes, vol. 35, pp. 157–189, Dec. 2015.