[1]
J. M. Grau and M. Güell, “Refugiats civils del Camp de Tarragona a Barcelona. Els dos primers anys de la guerra de separació (1640-1641)”, Pedralbes, vol. 34, pp. 135–177, Dec. 2014.