[1]
E. Collelldemont Vives, “Segimon Paratge: capitost bandoler a la vegueria de Vic. Família, relacions i economia entre 1566 i 1617”, Pedralbes, vol. 34, pp. 387–397, Dec. 2014.