[1]
I. García-Oses, “L’ Hospitalet de Llobregat, 1542-1594. Aproximació a l’estudi de la classe benestant”, Pedralbes, vol. 34, pp. 399–406, Dec. 2014.