[1]
E. Marcé Batet, “L’ interior de l’habitatge a la Barcelona dels segles XVII i XVIII. Un estudi a partir dels inventaris post mortem”, Pedralbes, vol. 34, pp. 407–418, Dec. 2014.