[1]
P. Freedman and X. Gil, “El segle xv de Vicens Vives i la nostra època”, Pedralbes, vol. 30, pp. 59–79, Dec. 2010.