[1]
E. Serra i Puig, “Vicens Vives i els remences. Tornar-hi a pensar”, Pedralbes, vol. 30, pp. 107–119, Dec. 2010.