[1]
R. M. Alabrús Iglesias, “Les dones austriacistes i la Guerra de Successió”, Pedralbes, vol. 30, pp. 245–266, Dec. 2010.