[1]
X. Camprobí, “Premsa i impremta a Barcelona (1652-1714): l’estamper Rafael Figueró”, Pedralbes, vol. 30, pp. 325–331, Dec. 2010.