[1]
L. Ferrer i Alòs, “La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya moderna: més enllà de la renda feudal”, Pedralbes, vol. 28, no. 2, pp. 725–764, Dec. 2008.