[1]
R. Corts i Blay, “La figura episcopal i pública de Josep Climent a Barcelona (1766-1775)”, Pedralbes, vol. 26, pp. 81–103, Dec. 2006.