[1]
R. . Sala, “Els catalans del Nord a l’Edat Moderna: Aproximació a la identitat rossellonesa”, Pedralbes, vol. 20, pp. 63–79, Dec. 2000.