[1]
X. Gil Pujol, “El discurs reialista a la Catalunya dels Àustries fins el 1652, en el seu context europeu”, Pedralbes, vol. 18, no. 2, pp. 475–487, Dec. 1998.