[1]
E. . Miralles Jori, “L’ historiador Antoni Viladamor i el seu entorn familiar: notes biogràfiques”, Pedralbes, vol. 17, pp. 121–152, Dec. 1997.