[1]
L. . Ferrer Alòs, “L’evolució de la població de Catalunya als segles XVI i XVII. Estancament, crisi i creixement”, Pedralbes, vol. 41, pp. 91–142, Dec. 2021.