[1]
J. . Pitarch López and J. L. Quílez Mata, “El conflicte entre el veguers de Tarragona; maig-juliol 1613: un arquetipus clàssic de competències entre jurisdiccions”, Pedralbes, vol. 13, no. 1, pp. 119–123, Dec. 1993.