[1]
P. . de la Fuente de Pablo, “Notes preliminars per a l’estudi de la capitania de fronteres de Perpinyà. Anàlisi de diferents aspectes organitzatius (ss.XVI-XVII)”, Pedralbes, vol. 13, no. 1, pp. 137–141, Dec. 1993.