[1]
V. L. Salavert Fabiani, “La institucionalització de l’activitat científica al regne de València (segles XVI-XVII)”, Pedralbes, vol. 13, no. 2, pp. 395–405, Dec. 1993.