[1]
E. Duran, “La cort reial com a centre de propaganda monàrquica: la participació morisca en l’exaltació messiànica dels Reis Catòlics”, Pedralbes, vol. 13, no. 2, pp. 505–514, Dec. 1993.