[1]
Ángel Comalada Negre, “Una escuela gratuita de diseño: La LLotja”, Pedralbes, vol. 8, no. 2, pp. 275–284, Dec. 1988.