[1]
M. C. Vila Gili, “Manifestaciones religiosas a través de la artesanía popular: els goigs i les mides”, Pedralbes, vol. 8, no. 2, pp. 479–484, Dec. 1988.