[1]
E. Serra i Puig, “Els Gassol. De cavallers de Tremp a protonotaris del Consell d’Aragó”, Pedralbes, vol. 7, pp. 43–77, Dec. 1987.