[1]
J. A. Padrós i Estivill, “L’ àrea d’influència econòmica d’Olot a mitjan segle XVI: una aproximació al creixement Olotí del cinc-cents”, Pedralbes, vol. 7, pp. 229–232, Dec. 1987.