[1]
M. T. Mora i Vila, “Societat i Economia: Calella, 1737-1758”, Pedralbes, vol. 7, pp. 257–261, Dec. 1987.