[1]
Àngel Margazo i Vaquer, “Estudis y estudiants a la Universitat de Cervera, 1715-1842”, Pedralbes, vol. 3, pp. 333–336, Dec. 1983.