[1]
J. Dantí i Riu, “La producció agrària en una vila del Vallès Oriental a la segona meitat del segle XVII: delmes de Martorelles 1657-1714”, Pedralbes, vol. 1, pp. 103–125, Dec. 1981.