Collelldemont Vives, E. “Segimon Paratge: Capitost Bandoler a La Vegueria De Vic. Família, Relacions I Economia Entre 1566 I 1617”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 34, Dec. 2014, pp. 387-9, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34647.