Vidal, J. J. “Les conseqüències De La Guerra De Successió: Nous Imposts a La Corona d’Aragó, Una Penalització O Un Futur Impuls Per Al Creixement econòmic?”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 33, Dec. 2013, pp. 267-13, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34706.