Callado Estela, E. “Fray Pedro De Urbina, Un Franciscano Para La Embajada Concepcionista Filipina De 1652”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 30, Dec. 2010, pp. 207-44, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34784.