Camprobí, X. “Premsa I Impremta a Barcelona (1652-1714): L’estamper Rafael Figueró”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 30, Dec. 2010, pp. 325-31, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34785.