Simón Tarrés, A. ., and A. Espino López. “Les Institucions I Formes d’organització Militar Catalanes Abans De La Guerra Dels Segadors”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 13, no. 1, Dec. 1993, pp. 143-50, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37887.