Mur i Raurell, A. “Austriacs Dins Els Ordes Militars Espanyoles En El Segle XVI”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 9, Dec. 1989, pp. 15-36, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38565.