Riera i Mora, A. “Les Festes Religioses En El Regnat De Carles III: El Cas Particular De Barcelona (1770-1785)”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 8, no. 2, Dec. 1988, pp. 605-14, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38746.