Serra i Puig, E. “Els Gassol. De Cavallers De Tremp a Protonotaris Del Consell d’Aragó”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 7, Dec. 1987, pp. 43-77, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38851.