Mora i Vila, M. T. “Societat I Economia: Calella, 1737-1758”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 7, Dec. 1987, pp. 257-61, https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38865.