Mur i Raurell, Anna. “Austriacs Dins Els Ordes Militars Espanyoles En El Segle XVI”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 9 (December 31, 1989): 15–36. Accessed July 13, 2024. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38565.