Bosch i Carrera, Ma Dolors. “Costums I Opinions a La Premsa Espanyola Del Segle XVIII”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 9 (December 31, 1989): 171–180. Accessed May 28, 2024. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/39366.