L’excel·lència en la pronunciació d’una LE. Estudi de cas sobre les creences d’una docent d’anglès.

Míriam Cabré Rocafort, Julieta Torrents Suñol

Resum


En aquest estudi es posen al descobert les creences d’una professora d’anglès no nativa sobre la pronunciació en LE. Per fer-ho, els recursos metodològics utilitzats són el text reflexiu i l’entrevista semiestructurada. La creença principal està relacionada amb la necessitat de dur a terme un procés d’immersió en el país de la LE per assolir l’excel·lència en pronunciació; tot i que també n’hi ha d’altres que fan referència a la tasca i als materials d’ensenyament-aprenentatge de la pronunciació. Aquesta recerca ha permès, doncs, conèixer les representacions (explícites i implícites) d’una docent no nativa d’anglès LE sobre l’excel·lència en pronunciació i comprovar si els resultats estan d’acord amb altres estudis duts a terme. En futures investigacions seria interessant de contrastar els resultats amb les seves pràctiques, per tal de veure si es relacionen o es contradiuen amb les creences obtingudes.


Paraules clau


creences; pronunciació en LE; excel·lència; procés d’immersió



DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2015.11.%25p

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona