Creences i pràctiques d’una professora d’Èuscar sobre la didàctica de la competència oral i la prova certificativa d’expressió oral en HABE-Nivell C1-

Sofía González Vázquez

Resum


En aquest estudi es posen al descobert les creences d’una professora d’euskaltegi sobre la competència oral, la didàctica de l’expressió oral i les proves certificatives orals d’HABE -nivell C1-. La raó d’aquest estudi es la preocupació social i professional que existeix pels resultats poc satisfactoris d’aquestes proves i per la seva incidència en l’ús de l’euskera, llengua immersa en un procés de revitalització social. Es pretén explorar fins a quin punt la preparació i les pràctiques del professorat incideixen en els resultats certificatius. Per accedir a les creences i al model del món dela professora, les dades s’analitzen segons els indicadors psicolíngüístics que proposa el model d’Anàlisi Psicolingüística del Discurs de Cantero i De Arriba. Els resultats indiquen la persistència de les creences i la seva influència en les pràctiques didàctiques d’expressió oral, i evidencien dificultats al voltant del procés evaluatiu certificatiu.

Paraules clau


Competència oral; Expressió oral; Creences del professor; Euskera; Proves certificatives HABE; Anàlisi Psicolingüística del Discurs

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/test.2016.0.19-69

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona