Análisis experimental del aprendizaje de la acentuación y la entonación españolas por parte de hablantes nativos de chino

Maximiano Cortés Moreno

Resum


Aquest article recull en síntesi una investigació experimental que té com objectiu conèixer les dificultats concretes que els parlants nadius de xinès troben a l’aprenentatge de la accentuació i la entonació del castellà, i en quina mesura aconsegueixen superar-les a cada nivell o etapa de interllengua. Per dur a terme aquest objectiu, realitzem un total de set probes auditives i dues anàlisis acústiques. En els experiments hi participen 83 informants i 310 oients, qui ens
proporcionen un total de 23.992 dades. Dels resultats arribem a aquestes conclusiones: (1) els parlants nadius de xinès qui aprenen castellà com a llengua estrangera transfereixen determinats patrons accentuals i entonatius del xinès al castellà, tant pel que fa a la percepció auditiva com pel que fa a la producció oral; (2) l’aprenentatge de la accentuació no els suposa cap dificultat especial; (3) les màximes dificultats es presenten en l’aprenentatge dels patrons d’entonació emfàtica i, en segón lloc, en l’aprenentatge dels patrons d’entonació interrogativa.

Paraules clau


fonètica experimental; accentuació; entonació; castellà com a llengua estrangera; xinès.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2005.1.%25p

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona