Análisis experimental del aprendizaje de la acentuación y la entonación españolas por parte de hablantes nativos de chino

Autors/ores

  • Maximiano Cortés Moreno

DOI:

https://doi.org/10.1344/phonica.2005.1.%25p

Paraules clau:

fonètica experimental, accentuació, entonació, castellà com a llengua estrangera, xinès.

Resum

Aquest article recull en síntesi una investigació experimental que té com objectiu conèixer les dificultats concretes que els parlants nadius de xinès troben a l’aprenentatge de la accentuació i la entonació del castellà, i en quina mesura aconsegueixen superar-les a cada nivell o etapa de interllengua. Per dur a terme aquest objectiu, realitzem un total de set probes auditives i dues anàlisis acústiques. En els experiments hi participen 83 informants i 310 oients, qui ens
proporcionen un total de 23.992 dades. Dels resultats arribem a aquestes conclusiones: (1) els parlants nadius de xinès qui aprenen castellà com a llengua estrangera transfereixen determinats patrons accentuals i entonatius del xinès al castellà, tant pel que fa a la percepció auditiva com pel que fa a la producció oral; (2) l’aprenentatge de la accentuació no els suposa cap dificultat especial; (3) les màximes dificultats es presenten en l’aprenentatge dels patrons d’entonació emfàtica i, en segón lloc, en l’aprenentatge dels patrons d’entonació interrogativa.

Descàrregues

Número

Secció

ARTICLES