Énfasis en la entonación del español de Chile en habla espontánea

Daniela Barrena Medel, Víctor Solís Parejo

Resum


En aquest article es presenta un estudi de caràcter exploratori sobre les característiques entonatives de l’èmfasi que tenen lloc en el cos del contorn dels enunciats de l’espanyol xilè produïts en parla espontània. S’ha portat a terme seguint el mètode Anàlisi Melòdica de la Parla desenvolupat al Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona.

Paraules clau


entonació; émfasi; anàlisi melòdica; espanyol de Xile

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2011.7.19-35

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona