La entonación de (des)cortesía en el español coloquial

Empar Devís

Resum


Al present treball proposem un model descriptiu útil per tal d’abordar l’anàlisi pragmàtica dels trets melòdics cortesos i descortesos en espanyol col.loquial, a partir de l’anàlisi acústica i la seva successiva validació perceptiva. La investigació es situa dins del projecte Fonocortesía: el componente fónico en la expresión de cortesía y descortesía verbales en español coloquial.

Paraules clau


entonació; cortesia; descortesia; español col.loquial

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/phonica.2011.7.36-79

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona