El enfoque oral en la enseñanza del español como lengua extranjera: experiencia piloto de una propuesta didáctica

Marta Giralt Lorenz

Resum


Aquest article recull en síntesi una experiència pilot que es va dur a terme en el marc de la investigació de memoria de master per: (1) demostrar que és possible la iniciació a l´aprenentatge del castellà com a llengua estrangera sense la mediación lecto-escriptora; (2) demostrar que és possible mantenir la motivació i l´interès dels aprenents treballant sense mediació lecto-escriptora; (3) comprovar si la iniciació al castellà llengua estrangera sense mediació lecto-escriptora que segueix un enfocament metodològic basat en l´ensenyança per tasques permet un millor i major aprenentatge de la pronunciació; (4) comprovar si existeix alguna diferència entre el nivell aconseguit pels aprenents d´un grup sense mediació lector-escriptora i d´un grup que va tenir-la desde el princici.


Paraules clau


enfocament oral; pronunciació; mediació lecto-escriptora; proposta didàctica; castellà llengua estrangera

Text complet:

PDF (Español)


DOI: https://doi.org/10.1344/test.2006.0.%25p

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona