Navega per l’índex de títols


 
Número Títol
 
Vol. 13 (2017) Os contornos melódicos das declarativas do português brasileiro falado em Minas Gerais Resum   PDF (Português)
Monique Leite Araújo
 
Vol. 13 (2017) Entonación de cortesía involuntaria en el español hablado por brasileños Resum   PDF (Español)
Empar Devís Herraiz
 
Vol. 13 (2017) Rasgos melódicos de las interrogativas del español hablado por brasileños Resum   PDF (Español)
Aline Fonseca de Oliveira
 
Vol. 13 (2017) Melodías para confirmar, preguntar, sugerir o pedir en español Resum   PDF (Español)
Miguel Mateo-Ruiz, Dolors Font-Rotchés
 
Vol. 13 (2017) Análise melódica de padrões interrogativos da fala espontânea do português do Brasil – Estado de São Paulo Resum   PDF (Português)
Raquel Sena Mendes
 
Vol. 2 (2006) Adecuación de los manuales de pronunciación de inglés para hispanohablantes Resum   PDF (Español)
José Torres Águila
 
Vol. 12 (2016) Anàlisi de la presència curricular dels trets suprasegmentales en la formació inicial docent a Xile Resum   PDF (Español)
Leonel Abarzúa Ceballos, María Miranda Espinoza
 
Vol. 15 (2019) ANÀLISI DE LA QUALITAT DE LA VEU DELS MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Resum   PDF
Assumpció Segura Huguet, Edmon Elgström Misol
 
Vol. 12 (2016) Anàlisi del treball de competència oral en un manual de llengua anglesa de 4t d'ESO Resum   PDF
Irene Tort Cots
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Análisis acústico de la vibrantes del español en habla espontánea Resum   PDF (Español)
Núria Ortiz de Pinedo Sánchez
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Análisis acústico de los sonidos laterales en el habla espontánea del español Resum   PDF (Español)
Belén Andrés Edo
 
Vol. 4 (2008) Análisis contrastivo segmental: contribuciones para la elaboración de un protocolo Resum   PDF (Español)
M. Carmen Férriz, M. Lourdes Perdigó, María Pérez Sola
 
Vol. 3 (2007) Análisis de la interlengua fónica Resum   PDF (Español)
Aline Fonseca Oliveira
 
Vol. 1 (2005) Análisis experimental del aprendizaje de la acentuación y la entonación españolas por parte de hablantes nativos de chino Resum   PDF (Español)
Maximiano Cortés Moreno
 
Vol. 5 (2009) Análisis melódico de declarativas e interrogativas absolutas en español/LE Resum   PDF (Español)
Cristiane Conceição Silva
 
Vol. 5 (2009) Análisis Melódico del Habla (AMH): 1999-2009 Resum   HTML
VV . AA
 
Vol. 2 (2006) Análisis multisistémico de la comunicación humana Resum   PDF (Español)
José Torregrosa-Azor
 
Vol. 7 (2011) Análisis multisistémico de las partículas modales del alemán. Volumen I Resum   HTML
José Torregrosa-Azor
 
Vol. 7 (2011) Análisis multisistémico de las partículas modales del alemán. Volumen II - Anexos Resum   HTML
José Torregrosa-Azor
 
Vol. 1 (2005) Aprendre anglès a l’escola des dels tres anys Resum   PDF
Inmaculada Piquer Vives
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs Resum   PDF
Laura Martorell Morales
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Aproximación al perfil melódico de la interlengua de anglófonos que hablan español como segunda lengua Resum   PDF (Español)
Arturo Muñoz Duarte
 
Vol. 1 (2005) Avaluació del desenvolupament fonològic en nens cataloparlants de 3, 4 i 5 anys Resum   HTML
María del Carmen Busto Barcos, Prudens Martínez Guijarro, Lurdes Rafanell Orra, Laura Madrid López
 
Vol. 14 (2018) AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ D’UN INFANT AMB DIFICULTATS ARTICULATÒRIES I ADQUISICIÓ FONOLÒGICA RETARDADA Resum   PDF
Marc Farré Secall, Gemma Solà Serra
 
Vol. 11 (2015) Barberà i Cuní: dos models entonatius per a programes informatius Resum   PDF
Nil Torrent Adell
 
1 - 25 de 131 elements 1 2 3 4 5 6 > >> 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona