Cerca


 
Número Títol
 
Vol. 5 (2009) Melodic analysis of speech method (MAS) applied to Spanish and Catalan Resum  PDF (English)
Francisco José Cantero Serena, Dolors Font-Rotchés
 
Vol. 15 (2019) LA ENTONACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL ESPAÑOL HABLADO POR CHINOS Resum  PDF
Tianshu Zhao
 
Vol. 1 (2005) Rasgos melódicos de énfasis en español Resum  PDF
Francisco José Cantero Serena, Alfonso Raúl, Marta Bartolí Rigol, Anna Corrales, Maribel Vidal
 
Vol. 9-10 (2013-2014) L'entonació dels titulars de les notícies en català. Trets melòdics dels locutors Resum  PDF
David Paloma Sanllehí, Dolors Font-Rotchés
 
Vol. 7 (2011) La entonación de (des)cortesía en el español coloquial Resum  PDF (Español)
Empar Devís
 
Vol. 1 (2005) La entonación del español hablado por taiwaneses Resum  HTML
Yen-Hui Liu
 
Vol. 7 (2011) Énfasis en la entonación del español de Chile en habla espontánea Resum  PDF (Español)
Daniela Barrena Medel, Víctor Solís Parejo
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Interacció de codis orals en parla espontània: el cas de les partícules modals de l'alemany Resum  PDF
José Torregrosa-Azor
 
Vol. 6 (2010) Scripts en Praat para la extracción de datos tonales y curva estándar Resum  PDF (Español)
Miguel Mateo Ruiz
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Trets de l'entonació del menorquí Resum  PDF
Júlia Pons Llabrés
 
Vol. 6 (2010) Protocolo para la extracción de datos tonales y curva estándar en análisis melódico del habla (AMH) Resum  PDF (Español)
Miguel Mateo Ruiz
 
Vol. 9-10 (2013-2014) La inflexió tonal final d'enunciats interrogatius amb intenció comunicativa de dubte en espanyol Resum  PDF
Sílvia Planas Morales
 
Vol. 6 (2010) El sistema de entonación del español de Cuba a la luz del modelo de análisis melódico del habla Resum  PDF (Español)
Raquel García Riverón, Madeleyne Bermúdez Sánchez, Adriana Pedrosa Ramírez, Alejandro F. Marrero Montero
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Aproximació als trets melòdics de les interrogatives de l'espanyol parlat per suecs Resum  PDF
Laura Martorell Morales
 
Vol. 5 (2009) Análisis melódico de declarativas e interrogativas absolutas en español/LE Resum  PDF (Español)
Cristiane Conceição Silva
 
Vol. 8 (2012) Rasgos y patrones melódicos de la interrogación en el habla de Santiago de Cuba Resum  PDF (Español)
Alex Muñoz Alvarado
 
Vol. 4 (2008) Testeo de 3 procedimientos de obtención del pitch para la modelización prosódica del discurso noticia Resum  PDF (Español)
Lluís Mas Manchón
 
Vol. 8 (2012) Rasgos y patrones melódicos de la interrogación en el habla de Santiago de Cuba Resum  PDF (Español)
Alex Muñoz Alvarado
 
Vol. 3 (2007) Pronunciem, una nova estratègia didàctica per a la pronunciació catalana Resum  PDF
Josep Pi Mallarach
 
Vol. 8 (2012) Sobre l’èmfasi entonatiu de les formes ‘un’/’una’ en els titulars de Televisó de Catalunya Resum  PDF
David Paloma Sanllehí
 
Vol. 1 (2005) Análisis experimental del aprendizaje de la acentuación y la entonación españolas por parte de hablantes nativos de chino Resum  PDF (Español)
Maximiano Cortés Moreno
 
Vol. 7 (2011) La ràdio en menorquí i l'entonació de les preguntes parcials Resum  PDF
Júlia Pons Llabrés
 
Vol. 1 (2005) Rasgos melódicos de énfasis en español Resum  PDF (Español)
Francisco José Cantero Serena, Raúl Alfonso Lozano, Marta Bartolí Rigol, Anna Corrales, Maribel Vidal
 
1 - 23 de 23 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex., «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen la paraula «societat» com els que contenen la paraula «sociològica».
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona