Cerca


 
Número Títol
 
Vol. 16 (2020): La prosòdia i l'expressió de l'afectivitat Trets prosòdics de l'emoció: estudi d'un corpus conversacional Resum  PDF (Español)
Antonio Hidalgo Navarro
 
Vol. 16 (2020): La prosòdia i l'expressió de l'afectivitat Presentació Resum  PDF (Español)
Dolors Font-Rotchés
 
Vol. 14 (2018) L'estructuració prosòdica del discurs llegit en els neolectors i lectors joves Resum  PDF (Español)
Sara Recio Pineda
 
Vol. 16 (2020): La prosòdia i l'expressió de l'afectivitat Prosòdia emocional i conversa espontània: bases per a l'establiment d'un protocol d'identificació perceptiva Resum  PDF (Español)
Xose Padilla
 
Vol. 9-10 (2013-2014) Prosodia y comprensión lectora en ELE Resum  PDF (Español)
Sara Recio Pineda
 
Vol. 8 (2012) Glissando, un corpus anotat per a l'anàlisi de la prosòdia del català i del castellà. Descripció i primers resultats d'explotació Resum  PDF
Juan María Garrido Almiñana
 
Vol. 5 (2009) Creencias de los profesores acerca de la pronunciación y sus repercusiones en el aula Resum  PDF (Español)
Antonio Orta Gracia
 
Vol. 5 (2009) Sobre algunos factores prosódicos en pacientes con afasia de Wernicke Resum  PDF (Español)
Adrián Cabedo Nebot
 
Vol. 5 (2009) La enseñanza explícita de la pronunciación: creencias de los profesores y sus repercusiones en el aula de E/LE Resum  HTML
Antonio Orta Gracia
 
1 - 9 de 9 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • No es tenen en compte els mots gramaticals (articles, preposicions, etc.).
  • Per defecte, només es retornen els articles que contenen tots els termes de la consulta (és a dir, que s’utilitza l’operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que contenen més d’una paraula amb l’operador OR per cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((revista OR conferència) NOT tesis)
  • Per cercar una frase o una locució exactes, escriviu-les entre cometes; p. ex., «publicació amb accés obert»
  • Per excloure una paraula, afegiu-hi al davant un guionet (-) o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu l’asterisc (*) en un terme com a comodí per cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu soci* moralitat se cercaran tant els documents que contenen la paraula «societat» com els que contenen la paraula «sociològica».
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona