[1]
López Espinosa, Universitat de Barcelona, A. 2020. La ciutat democràtica, el moviment veïnal, el model Barcelona i la participació ciutadana: un estat de la qüestió i una proposta d’anàlisi en tres temps. Segle XX: revista catalana d’història. 12 (Mar. 2020), 64–84.