[1]
Gil, M. 2021. Martí Marín. ¡Ha llegado España!. La política del franquisme a Catalunya (1938-1977). Editorial Eumo. 2019, 224 pp. Segle XX: revista catalana d’història. 13 (Jan. 2021), 349–352.