[1]
Sancho Galán, J. 2022. Miguel Ángel Ruiz Carnicer (dir.), Una juventud en tiempo de dictadura. El Servicio Universi- tario de Trabajo (SUT) 1950-1969, Catarata, Madrid, 2021, 268 pp. / Andreu Mas-Colell i Pau Verrié (Coord.), Quan el franquisme va perdre la universitat. El PSUC. Segle XX: revista catalana d’història. 14 (Jan. 2022), 315–319.